fr-fr.py 40 Bytes
Newer Older
1 2 3 4
# coding: utf8
# French translation
{
}